דף הבית / שירותים / מיסים / מאמרים / מס הכנסה / בקשה לחידוש אישור להכרה במוסד ציבורי לעניין תרומות עלפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

מס הכנסה

בקשה לחידוש אישור להכרה במוסד ציבורי לעניין תרומות עלפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
פניה אישית

בהתאם להוראות סעיף 46 לפקודת מס הכנסהתרומה למוסד ציבורי שאוּשר לעניין זה על -ידי

רשויות המסמַקנה לתורם זיכוי ממס.

לאחרונה פרסמה רשות המסים את ההנחיות והנספחים הדרושים לצורך חידוש האישור על ידי

מוסד ציבורי שתוקף האישור שברשותו מסתיים בסוף השנה הנוכחית.

לנוחיותכם מצ"ב קובץ ההנחיות וטופס הבקשה (הכולל שמונה  נספחים.(

את הטופס יש להגיש למחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות המיסים.

כמו כן דוחות חשבונאיים ודוח הכנסות והוצאות הנהלה וכלליות צריכים להיות מבוקרים על ידי רואה החשבון.

בנוסףיש לוודא כי יחס הוצאות הנהלה וכלליות מסך ההכנסותעומד בדרישות החשכ"ל,

כמפורט בסעיף 1.8 . לנספח 3 בטופס הבקשהגם אם המוסד אינו מתוקצב ע"י המדינה.

 

הננו עומדים לרשותכם למתן הסברים נוספים ונשמח לעזור בכל סוגיה ושאלה שעולה בעת מילוי

הטפסים.

 

לקובץ ההנחיות לחץ כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לדף הקודם לדף הבא