קבל/י עידכונים כל פעם שאעדכן את הבלוג שלי בפוסט חדש.

שכר עבודה וניכויים

תיקון 24 לחוק הגנת השכר
פניה אישית

ביום 06/07/2008 פורסם חוק הגנת השכר (תיקון מס' 24), התשס"ח-2008, המתקן את חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958(להלן – החוק) (בנספח א' מצורף תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר. שתחולתו מיום 01/02/2009).

התיקון מהווה שינוי מהותי בהתייחסות לתשלומי השכר לעובדים והוטלה אחריות כבדה על המעביד, שמאחוריה קנסות כבדים במקרה של אי קיום החובות החלות על המעביד.

לקריאת המאמר המלא לחצו
כאן.

 

 

 

לדף הקודם