דף הבית / שירותים / מיסים / מאמרים / מס הכנסה / סעיף 3ט' וסעיף 85א לפקודת מס הכנסה

מס הכנסה

סעיף 3ט' וסעיף 85א לפקודת מס הכנסה
פניה אישית

במסגרת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 185), התשע"א-2011 שנתקבל לאחרונה בכנסת בוצעו מספר שינויים בתוכן ובמהות של סעיף 3(ט)+(י) וסעיף 85א לפקודה.

 

המשותף לסעיפים אלו הוא ששלושתם עוסקים בעסקאות בין צדדים שמתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים. בנסיבות אלה, רוצה המחוקק לחייבן במס, בגובה הסכום שהיה מתחייב במס אילו לא הייתה מתקיימת מערכת יחסים מיוחדת בין מבצעי העסקה. כל זאת – בהתקיים תנאים מסוימים הנקובים בחוק.

  

בתיקון הוסדרו סוגיות שהיו פתוחות וניתנו הקלות, מחד, והחמרות מסוימות מאידך.

 

להלן מובאים בקצרה השינויים שנתקבלו ומשמעותם.

לקישור לחץ כאן

 

 

 

 

 

 

לדף הקודם לדף הבא