דף הבית / שירותים / מיסים / מאמרים / מס הכנסה / תעשייה עתירת ידע- הוראת שעה 01.01.2011-31.12.2015

מס הכנסה

תעשייה עתירת ידע- הוראת שעה 01.01.2011-31.12.2015
פניה אישית

במסגרת תיקוני החקיקה לחוק המדיניות הכלכלית התשע"א - 2011, נתקבלה הוראת שעה לפיה ניתן יהיה לתבוע בניכוי, כהוצאה שוטפת, סכומי השקעות במניות של חברות בעלות פעילות ענפה המוגדרת כ"מחקר ופיתוח" (להלן: "מו"פ"), אשר אלמלא הוראת השעה היו בגדר הוצאה הונית. הוראת שעה זו באה לעודד את ההשקעה בתעשייה עתירת ידע בישראל.


הוראת השעה מתייחסת לשני מישורי השקעה שונים:

1.      השקעה שביצע יחיד במניות של חברות ישראליות עתירות מו"פ (השקעה ב"חברת מטרה").

2.     השקעה שביצעה חברה לרכישת אמצעי השליטה בחברה ישראלית עתירת מו"פ (השקעה ב"חברה מזכה").


כל זאת - לגבי השקעות שתתבצענה בתקופת תחולת הוראת השעה: השנים 2011 עד 2015.

למאמר המלא לחץ
כאן

לדף הקודם לדף הבא