דף הבית / שירותים / מיסים / מאמרים / עדכוני פסיקה / עדכוני פסיקת מס- פברואר 2012

קבל/י עידכונים כל פעם שאעדכן את הבלוג שלי בפוסט חדש.

עדכוני פסיקה

עדכוני פסיקת מס- פברואר 2012
פניה אישית

בעת האחרונה ניתנו בבית המשפט שורה של פסקי דין בעניינים שונים. מצאנו לנכון לסקור בפניכם, בקצרה, מספר פסקי דין אשר לתוצאתם, השלכות מס משמעותיות. אנו בטוחים שתמצאו את התמצית המובאת להלן, כמועילה ואנו נשמח לסייע בידכם בכל אותם סוגיות בעלות קווי דמיון ונקודות השקה דומים לפעולות המתבצעות על ידיכם.

  • בפסד דין בעניין מלכיאלי ואחרים, פסק בית המשפט העליון כי בני זוג העובדים בעסק משותף או בחברה הנשלטת על ידם לא זכאים לחישוב נפרד על הכנסתם מיגיעה אישית לאור החזקות שנקבעו בפקודה. פסק הדין הפך על פיה פסיקה קודמת שניתנה על ידי בית המשפט העליון בעניין דומה.
  • בפסק דין בעניין ניאגו פסק בית המשפט המחוזי כי חברה זרה תיחשב לצורך מס כחברה תושבת ישראל לאור מבחן השליטה והניהול.
  • בפסק דין בעניין ישראל עופר שניתן בבית המשפט המחוזי, נקבע כי פיצוי שקיבל עובד לאחר סיום עבודתו מהווה, בנסיבות המקרה, הכנסת עבודה החייבת בשיעורי מס רגילים.
  • בפסק דין בעניין נטע גולן שניתן בבית המשפט המחוזי, נפסק כי פעולות שנעשו בסמוך לעסקת מכירת מניות על מנת להכשיר חלוקת דיבידנד, מהוות פעולות שאינן לגיטימיות, שמטרתן הפחתת מס לא נאותה. משכך יש לראות בעסקה כמלאכותית ופקיד השומה רשאי לסווגה מחדש על פי המהות הכלכלית.


    לקריאת העדכון המלא לחצו כאן

 

 

לדף הקודם לדף הבא