דף הבית / שירותים / מיסים / מאמרים / עדכוני פסיקה / עדכוני פסיקת מס- דצמבר 2011

קבל/י עידכונים כל פעם שאעדכן את הבלוג שלי בפוסט חדש.

עדכוני פסיקה

עדכוני פסיקת מס- דצמבר 2011
פניה אישית

לאחרונה פסק בית המשפט העליון, בשני דיונים נפרדים, בעניין היקף הפטור ממס לו זכאי נכה 100% מכח סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה. מצאנו לנכון להביא לידיעתכם את  תמצית פסקי הדין והשלכתם על סוגיות דומות אחרות.

 

בפסד דין שרל שבטון קבע בית המשפט העליון כי חלוקת מענק הפרישה ופריסתו לשנים הבאות, מהווה פריסה מהותית של ההכנסה המעניקה לנישום את כל הזכויות וההטבות הנגזרות מכך: קבלת ניכוי, ניצול זיכויים, קיזוז הפסדים ואף קבלת פטור ממס בכל אחת מהשנים, ככל שהנישום זכאי לו. עד לפסק הדין המקובלה הייתה, כי הפריסה הינה טכנית במהותה ורק לצורך ניצול מדרגות המס הנמוכות.

 

בפסק הדין עוז שמואל קבע בית המשפט העליון כי ניצול הפטור השמור לנכה באופן לא לגיטימי (במקרה הנ"ל משך הנישום, שנקבעה לו נכות בשיעור 100%, משכורת מופרזת ביחס למשיכותיו בשנים קודמות)  מהווה עילה לשלילת הפטור ולסיווג מחדש של הכנסותיו.

 

 

לקריאת העדכון המלא לחצו כאן

 

 

 

 

 

 

לדף הקודם לדף הבא