דף הבית / שירותים / ביקורת / על הכרה בהכנסה: טיוטת תקן חשבונאות משותף ל-IASB ול-FASB

קבל/י עידכונים כל פעם שאעדכן את הבלוג שלי בפוסט חדש.

ביקורת

על הכרה בהכנסה: טיוטת תקן חשבונאות משותף ל-IASB ול-FASB
פניה אישית

רקע כללי - מקורות קיימים בישראל לכללי דיווח על ההכנסה עד פרסומו של תקן 25 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (מת"ח), בחודש פברואר, 2006, לא היה קיים בישראל תקן חשבונאות מחייב לעניין ההכרה בהכנסה. עד לאותו המועד נהגנו "לפזול" לכיוונה של הפרקטיקה האמריקאית, כל אימת שנתקלנו בסוגיות מורכבות של דיווח על הכנסה. תקן 25 של מת"ח אימץ את הוראות התקן הבינלאומי IAS-18 - הכנסות, בהסתייגויות מסוימות. העיקרית שבהן - אי החלתו על הכנסות מחוזים מתמשכים. בחלוף שנה אומץ בישראל תקן חשבונאות ממשלתי בינלאומי מס' 23 - הכנסות מעסקאות שאינן חליפין.

כתוצאה מהאימוץ הגורף, החל בשנת הדיווח 2007, של התקינה הבינלאומית (IFRS) בישראל, קיימים, כיום, הבדלים, בתחומים מסוימים, בין חברות ציבוריות הכפופות לתקינה זו לחברות אחרות המדווחות לפי התקינה הישראלית.

חשוב להבהיר, כי גם עתה, מקום שלא נמצאת בתקני IFRS תשובה, הנוהג הוא להמשיך ולשאוב השראה מתקני חשבונאות מקובלים בארה"ב (פרק ASC-605 לתקינה של ה-FASB (Financial Accounting Standards Board), ומזכר צוות ה-SEC) SAB-104).למאמר המלא לחץ כאן