דף הבית / שירותים / המחלקה הכלכלית / מאמרים / פרמיית הסיכון של השוק

קבל/י עידכונים כל פעם שאעדכן את הבלוג שלי בפוסט חדש.

מאמרים

פרמיית הסיכון של השוק
פניה אישית

אחד המודלים המובילים בהערכת מחיר ההון של חברות הינו מודל CAPM. הנוסחה הקלאסית של המודל דורשת הצבה של שלושה משתנים: ריבית חסרת סיכון המשקפת תשואה לפדיון של אג"חים ממשלתיים, פרמטר β המשקף את מידת הסיכון של החברה ביחס לסיכון הגלום בשוק ופרמיית הסיכון של השוק (Equity Risk Premium ) המבטאת את התשואה הנדרשת ע"י המשקיע בגין החשיפה לסיכון המשוקלל של שוק המניות.

הדרך המקובלת לאומדן פרמיית סיכון הגלומה בשווקים מפותחים היא באמצעות חישוב הפער בין התשואה ההיסטורית הממוצעת של מדדי המניות לבין תשואות לפדיון של אג"חים ממשלתיים. חישוב פרמיית הסיכון בשיטה זאת מחייב לקבוע הגדרה אופרטיבית לחישוב הפרמטרים השונים, ולאופן ההגדרה יש חשיבות רבת משקל על גודל של פרמיית הסיכון המתקבלת בסופו של דבר.

הפרמטרים שנדרש להגדיר הם:

  • אופן חישוב התשואה הממוצעת (אריתמטי או גיאומטרי)
  • אורך התקופה שעבורה תחושב התשואה הממוצעת
  • סוג האג"ח שישמש כאומדן לריבית חסרת סיכון

במסגרת זאת ננסה להבין יותר את המשמעויות של ההגדרות השונות ולהציג את הגישות המקובלות בפרקטיקה.
לקריאת המאמר המלא לחצו כאן

לדף הקודם לדף הבא