דף הבית / שירותים / המחלקה הכלכלית / מאמרים / ייחוס עלות רכישה PPA - Purchase Price Allocation

קבל/י עידכונים כל פעם שאעדכן את הבלוג שלי בפוסט חדש.

מאמרים

ייחוס עלות רכישה PPA - Purchase Price Allocation
פניה אישית

ייחוס עלויות רכישה (PPA - Purchase Price Allocation) הינו תהליך של הקצאת עלות הרכישה לנכסים והתחייבויות של הגוף הנרכש,  כפי שנידון בכללי החשבונאות המקובלים העוסקים בצירופי עסקים ונכסים בלתי מוחשיים.


ייחוס עלות הרכישה מבוסס על הערכה פרטנית של השווי ההוגן (Fair  Value) של הנכסים (והתחייבויות) המוחשיים והלא מוחשיים של הגוף הנרכש. שווי הוגן מוגדר כסכום בו ניתן להחליף את הנכס (התחייבות) בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים.

תהליך ייחוס עלות הרכישה כולל את השלבים הבאים:
 

  1. נכסים מוחשיים והתחייבויות – הערכת השווי ההוגן של הנכסים המוחשיים והתחייבויות של הגוף הנרכש למועד  הרכישה;

  2. נכסים לא מוחשיים (למעט מוניטין) – זיהוי הנכסים הלא מוחשיים שנרכשו והערכת שוויים ההוגן. כמו כן, כחלק מהתהליך, נדרש לקבוע את אורך החיים של הנכסים הלא מוחשיים;

  3. מוניטין – שווי המוניטין שנרכש נגזר מהפער בין עלות הרכישה לבין השווי ההוגן המצרפי שיוחס לנכסים והתחייבויות בשלבים הקודמים.

 

 

לדף הקודם לדף הבא