דף הבית / שירותים / מיסים / מאמרים / שכר עבודה וניכויים / חובת הפקדות לפיצויים וביטוח פנסיוני לעובדים בישראל

קבל/י עידכונים כל פעם שאעדכן את הבלוג שלי בפוסט חדש.

שכר עבודה וניכויים

חובת הפקדות לפיצויים וביטוח פנסיוני לעובדים בישראל
פניה אישית

חובת הפרשה לפנסיה:

החל משנת 2008 חלה חובה על כל מעביד להפקיד בעבור כל עובד, שאין לו עמו  הסדר פנסיוני טוב  מזה הנדרש על פי הצו. חובת ההפקדה הפנסיונית חלה על המעביד לגבי כל עובד מעל גיל 21 וכל עובדת מעל גיל 20. כמו כן חובת ההפקדה לא תחול על מי שפרש מעבודה בגיל  67 לפחות ומקבל קצבה (למעט קצבאות ביטוח לאומי)

חובת ההפקדה - עובדים אשר לרשותם חסכון פנסיוני ממקום עבודתם הקודם, יהיו זכאים להסדר פנסיוני מהיום הראשון לעבודתם. במקרה כזה, התשלום צריך להתבצע ע"י המעביד החדש תוך 3 חודשים כאשר ההפקדה תעשה רטרואקטיבית לתחילת עבודה. לגבי עובדים אשר אין ברשותם חסכון פנסיוני כלשהו, על המעביד חלה חובת ההפקדה רק לאחר שישה חודשי עבודה (חובת ההפקדה אינה רטרואקטיבית). ההפקדה אמורה להתבצע על בסיס השכר המשולם לעובד, או על בסיס השכר הממוצע במשק, כנמוך .

חובת הפקדה לפיצויים:

על המעסיק חלה חובת הפקדה בגין מרכיב הפיצויים בשיעורים אשר נקבעו בצו ההרחבה.
מעסיק המפריש פיצויי פיטורים כפי שמתואר בטבלה שלהלן או בשיעורים גבוהים יותר יהיה רשאי ראשי לשלם השלמת פיצויי פיטורים עד ל- 8.33% לקופת גמל לקצבה ("השלמת הפיצויים").

הפרשות אלו לא יהיו ניתנות להחזרה למעביד, למעט במקרה  שהעובד התפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים וימשוך כספים מקופת הגמל  לפני שקמה לו הזכות לקבלת כספים אילו.

 

להלן טבלה המסכמת את התפתחות שיעורי ההפרשות כאמור משנת 2008 ואילך :


שנה

הפרשות המעביד

הפרשות העובד

הפרשות המעביד לפיצויים

סה"כ הפקדות

2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

2013

5%

5%

5%

15%

2014

6%

5.5%

6%

17.5%

 

 

לדף הקודם לדף הבא