דף הבית / שירותים / מיסים / מאמרים / עדכוני פסיקה / חברות ארנק- פס"ד קרן ת"א לפיתוח נגד פקיד שומה ת"א 5- נובמבר 2014

קבל/י עידכונים כל פעם שאעדכן את הבלוג שלי בפוסט חדש.

עדכוני פסיקה

חברות ארנק- פס"ד קרן ת"א לפיתוח נגד פקיד שומה ת"א 5- נובמבר 2014
פניה אישית

בימים אלה התפרסם פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניינה של קרן תל אביב לפיתוח. ענינו של פסק הדין תשלומים למנכ"ל הפועל באמצעות חברה שבבעלותו. נפסק, כי על אף שהתשלומים התקבלו בידי החברה שבבעלותו  (חברת הארנק), יש לסווגם לצורך מס כהכנסת עבודה בידי בעל החברה, וכי על הקרן לנכות את המס בהתאם.

נציין, בקצרה, כי חברת "ארנק" הינה חברה, אשר מניותיה מוחזקות בידי בעל מניות יחיד, שבאמצעותה הוא מספק שירותים. היתרון בכך הוא שהכנסות החברה חייבות במס חברות בלבד בעוד שאילו היו משולמות ישירות לבעל השליטה היו מחויבות במס בשיעורים המגיעים עד לכדי 50%.

משיכת הכסף מהחברה כפופה אף היא לתשלום מס כדיבידנד (ניכוי מס במקור בשיעור של 30% מסכום הדיבידנד) אולם בעל השליטה רשאי להחליט באם למשוך את הכסף שנצבר או להותיר אותו בחברה לצורך ביצוע השקעות בעתיד.


נדגיש כי, לדעתנו, אין להקיש מפסק דין זה על מקרים אחרים, הואיל והוא ניתן לאור נסיבות יוצאות דופן :

 1. המנכ"ל מילא כל שנה טופס 101 ( טופס שכל עובד נדרש למלא בתחילת שנה);
 2. הקרן הנפיקה תלוש שכר בגין הטבות שונות שהעניקה למנכ"ל;
 3. הקרן שילמה למנכל פדיון ימי חופשה;
 4. הסכם העסקה נחתם מול המנכ"ל ולא מול החברה שהוקמה בשלב מאוחר יותר.
 5. מצאנו לנכון להציג בפניכם את עיקרי פסק הדין ונסיבותיו המיוחדות. נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בכל שאלה או הבהרה.

  לקריאת התקציר יש ללחוץ כאן   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

לדף הקודם לדף הבא