דף הבית / שירותים / מיסים / מאמרים / עדכוני פסיקה / חברת ארנק - פס"ד עלי בייגל נגד פקיד שומה פתח תקווה- אפריל 2015

קבל/י עידכונים כל פעם שאעדכן את הבלוג שלי בפוסט חדש.

עדכוני פסיקה

חברת ארנק - פס"ד עלי בייגל נגד פקיד שומה פתח תקווה- אפריל 2015
פניה אישית

לאחרונה פורסם פסק הדין עלי בייגל בנושא דמי ניהול ששולמו לחברת ארנק, מס הכנסה טען שיש לסווג תשלומים עבור דמי הניהול ששולמו לחברה בשליטתו של מעניק שירותי הניהול כהכנסה (משכר/עסק) ישירה של בעל השליטה או לחילופין לסווגה כעסקה מלאכותית.

בית המשפט קבע שבנסיבות המקרה רישום ההכנסה כדמי ניהול בחברה שבשליטת היחיד הינו תקין ואין לסווג את ההכנסה כהכנסתו של היחיד, בנוסף הוא שלל את היות העסקה עסקה מלאכותית.

להרחבה בנושא ראו את תקציר פסק הדין המצורף

חשוב להזכיר שבחודש אוקטובר 2014 ניתן פסק דין קרן תל אביב לפיתוח הדן באותה הסוגיה, בפסק דין זה קבע בית המשפט שיש לסווג את ההכנסה מדמי ניהול שנרשמו בחברה שבשליטת מעניק שירותי הניהול כהכנסתו של היחיד, חשוב להדגיש שבפסק הדין היו נסיבות "קיצוניות" שהביאו  לקביעה זו ויש לבחון כל מקרה לגופו.
לדף הקודם לדף הבא