דף הבית / שירותים / מיסים / מאמרים / עדכוני פסיקה / עדכוני פסיקת מס- יוני 2015

קבל/י עידכונים כל פעם שאעדכן את הבלוג שלי בפוסט חדש.

עדכוני פסיקה

עדכוני פסיקת מס- יוני 2015
פניה אישית

בעת האחרונה ניתנו בבית המשפט שורה של פסקי דין בעניינים שונים. מצאנו לנכון לסקור בפניכם, בקצרה, מספר פסקי דין אשר לתוצאתם, השלכות מס משמעותיות. אנו בטוחים שתמצאו את התמצית המובאת להלן, כמועילה ואנו נשמח לסייע בידכם בכל אותם סוגיות בעלות קווי דמיון ונקודות השקה דומות לפעולות המתבצעות על ידיכם.

 

  • בפסד דין בעניין רוני גנגינה ואחרים, פסק בית המשפט המחוזי כי תקבול בגין אי תחרות בעת מכירת פעילות אינו מהווה תקבול הוני אלא סווג כהכנסה פירותית בידי המוכרים.

  • בפסק דין בעניין אלון פסק בית המשפט המחוזי בין השאר כי זיכוי מס זר בגין דיבידנד שנתקבל מחברה זרה ינוצל רק לאחר קיזוז ההפסדים הניתנים לקיזוז באותה שנה.

  • בפסק דין בעניין כרמל מדיקט פסק בית המשפט המחוזי כי רווח הון ממכירת השקעה במניותיה של חברה לא ייחשב רווח הון בעסק לעניין קיזוז הפסד מועבר מעסק. 

 

לקריאת העדכון המלא לחצו כאן

לדף הקודם לדף הבא