דף הבית / שירותים / מיסים / מאמרים / מס הכנסה / הגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים קטנים – הוראת שעה לשנים 2017-2018

מס הכנסה

הגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים קטנים – הוראת שעה לשנים 2017-2018
פניה אישית

תכנית "נטו משפחה" שקידם שר האוצר משה כחלון עברה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית ביום רביעי שעבר ה - 10.5.2017. במסגרת התוכנית נכללו מספר שינויים, בניהם עדכון מספר נקודות הזיכוי להם זכאים הורים לילדים קטנים.

הוראת השעה מגדילה את נקודות הזיכוי להם זכאים הורים עובדים, בעד ילדיהם שטרם מלאו להם 6 שנים. בחישוב המס על הכנסותיהם בשנות המס 2017 ו 2018 כל נקודות זיכוי מקטינה את תשלום מס ההכנסה ב - 215 ש"ח בחודש.

התיקון שאושר מגדיל את נקודות הזיכוי ומשווה אותן בין גברים ונשים באופן הבא - 

  • אישה או הורה במשפחה חד הורית שכלכלת ילדיו עליו, יקבלו 1.5 נקודות זיכוי בשנת הלידה עבור כל ילד במקום חצי נקודה בלבד כיום, ו - 2.5 נקודות זיכוי עבור כל ילד מגיל שנה ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים, במקום 2 נקודות בלבד כיום.
  •  גבר או הורה במשפחה חד הורית שכלכלת ילדיו אינה עליו, יקבלו 1.5 נקודות זיכוי בשנת הלידה עבור כל ילד במקום נקודה אחת בלבד כיום, ו 2.5 נקודות זיכוי עבור ילד מגיל שנה ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים, במקום מדרג שהיה נהוג עד היום - 2 נקודות זיכוי בגילאי שנה ושנתיים, ונקודת זיכוי אחת בגיל שלוש.

חשוב לציין שההטבה תחול רטרואקטיבית מיום 1/1/2017. כמו כן נקבע שניתן יהיה להאריך את הוראת השעה מעבר לשנת 2018.

v     להמחשת התיקונים שנקבעו בהוראת השעה ראו את שתי הטבלאות להלן:

-          נקודות זיכוי לאישה ולהורה במשפחה חד הורית שכלכלת ילדיו עליו, בעד כל אחד מילדיהם שטרם מלאו לו שש שנים בשנת המס:

גיל הילד בשנת המס

נקודות זיכוי לפני התיקון

נקודות זיכוי לאחר התיקון

לידה

0.5

1.5

שנה עד חמש

2

2.5

-          נקודות זיכוי לגבר ולהורה במשפחה חד הורית שכלכלת ילדיו אינה עליו, בעד כל אחד מילדיהם שטרם מלאו לו שש שנים בשנת המס:

גיל הילד בשנת המס

נקודות זיכוי לפני התיקון

נקודות זיכוי לאחר התיקון

לידה

1

1.5

שנה

2

2.5

שנתיים

2

2.5

שלוש שנים

1

2.5

ארבע שנים

-

2.5

חמש שנים

-

2.5

אנחנו עומדים לרשותכם במידה ונדרשות הבהרות נוספות.

בברכה,

מחלקת מיסים


לדף הקודם לדף הבא