דף הבית / שירותים / מיסים / מאמרים / מס הכנסה / העברות לחו"ל ללא אישור פטור מניכוי במקור

מס הכנסה

העברות לחו"ל ללא אישור פטור מניכוי במקור
פניה אישית

רשות המיסים משנה את היחס שלה לגביי העברות לחו"ל שאינן מהוות הכנסה בישראל, בכך שהיא מאפשרת על ידי מילוי טופס בבנק לדלג על הצורך לפנות לרשות המיסים כדי לקבל אישור פטור מניכוי במקור בהעברה לחו"ל, דבר שיצר עומס גדול מאוד ברשות המיסים, ולכן לעיתים לקח זמן רב עד קבלת האישור המבוקש.

רשות המיסים תאפשר לגבי העברות לחו"ל אשר אינן מהוות הכנסה בישראל, למלא בסניף הבנק (או באופן מקוון במערכת הבנקאית) טופס הצהרה ללא צורך בהגעה למשרדי רשות המיסים לקבלת האישור.

התאגידים הבנקאיים יהיו רשאים להעביר תשלומים לתושב חוץ בהתקיים כל התנאים הבאים במצטבר:

 

  •  העברת התשלום הינה לתושב מדינת אמנה ולחשבון בנק במדינת אמנה.
  • התשלום מתבצע בעבור אחד מאלה:

א.      השקעה במניות חבר בני אדם.

ב.      השקעה בנדל"ן בחו"ל.

ג.       השקעה בנכסים אחרים בחו"ל (נכסים מוחשיים בלבד)

ד.      מתן הלוואה לתושב חוץ.

ה.      מתן הלוואת בעלים לחבר בני אדם.

  • טופס 2513/2 מולא על כל חלקיו.

כמו כן קיימת חובה לשמור מסמכים בקשר להעברה, לדוגמא במידה ומדובר בהשקעה במניות יש לשמור חוזה ומסמך התאגדות חברה, בהשקעה בנדל"ן יש לשמור חוזה רכישה וכו' (הפירוט המלא בהסברים לטופס).


בברכה,

מחלקת מיסים

לדף הקודם לדף הבא