דף הבית / שירותים / מיסים / מאמרים / מס הכנסה / נוהל גילוי מרצון חוזר לחיים

מס הכנסה

נוהל גילוי מרצון חוזר לחיים
פניה אישית

לאחרונה פרסמה רשות המיסים נוהל גילוי מרצון נוסף אשר ממשיך באופן רציף את הנוהל הקודם שהסתיים בדצמבר 2016. מטרתו של הנוהל לעודד חייבים במס שלא דיווחו על הכנסותיהם לאורך השנים, לדווח ולשלם את המס בגין הכנסות אלו. הנוהל מעניק הגנה פלילית לכל מי שמדווח במסגרת אחד ממסלולי הנוהל.  

במסגרת הנוהל המחודש, יכללו מסלולים דומים למסלולים שנכללו בנוהל הקודם כדלהלן:

1.     "המסלול הרגיל" – במסגרת מסלול זה זהות מגיש הבקשה נחשפת בפני רשות המיסים כבר במועד הגשת הבקשה, בה הוא מדווח על הכנסותיו שלא דווחו.

2.     "המסלול האנונימי" – בשונה מהמסלול הרגיל, חשיפת הזהות מתרחשת רק לאחר הגעה להסכמות מול רשות המיסים על גובה חוב המס לתשלום.

3.     "המסלול המקוצר" – מדובר במסלול לבעלי הון שאינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ₪ בשנות הדיווח. במסלול זה זהות המבקש נחשפת במועד הגשת הבקשה, והטיפול בו זריז יותר מהמסלולים האחרים.

חשוב להדגיש שבמסגרת הנוהל ניתן לקזז הפסדים ולתבוע זיכויים שנובעים מהגילוי מרצון רק כנגד הכנסות המדווחות בגילוי מרצון ורק בשנות השומה אליהן מתייחס הגילוי מרצון.

הנוהל החדש בתוקף מיום 12.12.2017 ועד ליום 31.12.2019 למסלולים הרגיל והמקוצר, ועד ליום 31.12.2018 למסלול האנונימי.

למשרדנו ניסיון רב בתחום זה, ואנו עומדים לרשותכם לביצוע פניות בנושא.

 

       בברכה,

רווה רביד ושות'

  רואי חשבון

לדף הקודם לדף הבא