קבל/י עידכונים כל פעם שאעדכן את הבלוג שלי בפוסט חדש.

מדריכים וחוזרים שנתיים

המדריך לסיכום שנת המס 2012
פניה אישית

קורא/ת יקר/ה!

סיכום שנת הכספים / שנת המס כרוך, כדבר שבשגרה, בביצוע פעולות שונות.

פעולות אלו כוללות, בין השאר, עריכת אומדן של סכומי המס הסופיים האמורים להשתלם בשל ההכנסות בשנת המס שחלפה, וכן הכנת מערכת החשבונות והנתונים הנדרשים לצורך ביקורת הדוחות הכספיים ולשם הכנת הדוח על ההכנסה לרשויות המס.

אנו שמחים להציג בפניך, במדריך זה, את הנתונים הנדרשים לצורך חישוב חבות המס בשנת המס 2012, וכן כלי עזר נוספים, כלהלן:

 

פרק א' - נתוני עזר לחישוב המס המגיע מאת נישום יחיד בשנת המס 2012;

פרק ב' - נתונים בדבר תיאום סכומי הוצאות מסוימות בשנת המס 2012;

פרק ג' - קיזוז הפסדים בחישוב ההכנסה החייבת במס;

פרק ד' - סוגיות מיסוי מיוחדות;

פרק ה' - מי חייב בהגשת דוח?

פרק ו' - מדריך להערכות למפקד מלאי ליום 31 בדצמבר, 2012.

בשולי הדברים נעיר כי בעקבות חקיקת החוק לצמצום הגרעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב- 2012 שיכנס לתוקף בשנת המס הקרובה – 2013 - שונה אופן חלוקת מדרגות המס ליחידים, הועלה שיעור המס בחלק ממדרגות המס בשיעור של  1% והוטל מס נוסף בשיעור 2% על חלק ההכנסה החייבת העולה על 800,000 ₪.

כתמיד, אתם מוזמנים לפנות לאנשי מחלקת המסים במשרדנו בכל שאלה או ברור, באמצעות רו"ח דורון כהן, מנהל מחלקת המסים במשרד, בדואל Doron@raveh-ravid.co.il או באמצעות הטלפון.

לקריאת המדריך המלא 
לחץ כאן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לדף הקודם לדף הבא