English יצירת קשר עמוד ראשי
Raveh Ravid
Partners Services Contact Careers Professional updates

ראשי עדכונים מקצועיים

סעיף 3ט, 3י וסעיף 85א לפקודת מס הכנסה
» מיסוי » מיסוי ההכנסה 

קוראים יקרים,

 

במסגרת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 185), התשע"א-2011 שנתקבל לאחרונה בכנסת בוצעו מספר שינויים בתוכן ובמהות של סעיף 3(ט)+(י) וסעיף 85א לפקודה.

 

המשותף לסעיפים אלו הוא ששלושתם עוסקים בעסקאות בין צדדים שמתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים. בנסיבות אלה, רוצה המחוקק לחייבן במס, בגובה הסכום שהיה מתחייב במס אילו לא הייתה מתקיימת מערכת יחסים מיוחדת בין מבצעי העסקה. כל זאת – בהתקיים תנאים מסוימים הנקובים בחוק.

   

בתיקון הוסדרו סוגיות שהיו פתוחות וניתנו הקלות, מחד, והחמרות מסוימות מאידך.

 

להלן מובאים בקצרה השינויים שנתקבלו ומשמעותם.

 

בכל שאלה ניתן לפנות לרו"ח דורון כהן, מנהל מחלקת המסים במשרדנו.

להורדת המסמך המלא לחץ כאן 

קריאה נעימה!

הדפס את המאמר הדפס את המאמר לחץ  לפתיחת מסמך ה PDF. לחץ לפתיחת מסמך ה PDF. שלח לחבר שלח לחבר