המחלקה המקצועית

פניה אישית

המחלקה המקצועית אחראית על בקרת איכות הביצועים המקצועיים במשרד, סיוע וגיבוי מקצועי לצוות הפירמה והכשרתו המקצועית של הסגל. המחלקה עוקבת אחר השינויים החלים בתחומי החשבונאות, הביקורת והמסים ומעדכנת את סגל העובדים ולקוחות הפירמה בהתאם. עדכונים אלה נערכים באמצעות ימי עיון והדרכה שמארגנת המחלקה ובאמצעות פרסומים מקצועיים.

מאגר עדכונים ופרסומים מקצועיים

המחלקה מנהלת מאגר מידע של עדכונים ופרסומים מקצועיים ללקוחות הפירמה, ומקפידה על עדכון שוטף על אודות החלטות חדשות בנושאים כגון מיסוי ותקני חשבונאות וביקורת בארץ ובחו"ל. אלה כוללים תקני חשבונאות נהוגים בישראל (Israeli GAAP), תקני חשבונאות בינלאומיים (IFRS) ותקינה הנהוגה בארה"ב (US-GAAP). כחלק בלתי נפרד מעבודתה, המחלקה המקצועית מתעדכנת בחידושים בתחומי המיסוי, הביקורת והתקינה החשבונאית, ומייעצת לעובדי הפירמה וללקוחותיה בדבר יישומן של ההנחיות המקצועיות.

בקרת איכות ושאיפה למצוינות

בנוסף, המחלקה המקצועית עוסקת בגיבוש נהלי העבודה וכתיבתם. המחלקה גם אחראית על בקרת האיכות בפירמה ומפקחת על יישומם בפועל. כלי מרכזי לכך היא מערכת ה-AFiQS ©: מערך נהלי העבודה של הפירמה, הבנוי באופן העונה על צרכי הפירמה, שעוסקת בביקורת חברות ציבוריות הנסחרות בארץ ובחו"ל.

הפירמה מפוקחת גם על ידי גורמים חיצוניים: הן במסגרת "סקר עמיתים" הנערך מטעם המוסד לסקירת עמיתים, הן באמצעות בקרה שנתית המתבצעת בפיקוח הרשת הבינלאומית, והן מתוקף היותה רשומה במאגר פירמות רואי החשבון המפוקחות ע"י ה-PCAOB שבארה"ב (Public Company Accounting Oversight Board). נהלי העבודה המקצועיים המיושמים במשרד נועדו להבטיח מתן שירותי ביקורת, ייעוץ מיסוי ושירותים כלכליים ופיננסיים נוספים ברמה מקצועית ובאיכות גבוהה, מתוך שאיפה מתמדת למצוינות, ומאפשרים ללקוחות הפירמה ליהנות מיועצים מומחים בסוגיות מקצועיות שונות.

קשר עם משרדי רואי חשבון בחו"ל

במסגרת העבודה המקצועית עם הרשת הבינלאומית Russell Bedford International בה חברה הפירמה, המחלקה נמצאת בקשר שוטף עם משרדי רואי חשבון ברחבי העולם, ומעודכנת בהיבטי תקינה, ביקורת ומיסוי ברחבי העולם.

פעילות מקצועית במסגרת לשכת רואי החשבון

נציגי המחלקה המקצועית של המשרד נוטלים חלק בפעילות המקצועית המתנהלת בלשכת רואי חשבון בישראל. רו"ח דורון כהן, ראש מחלקת המסים של הפירמה, נמנה על צוות המומחים הפועלים באמצעות ה"אשנב לפרקטיקה" של הלשכה.