Russell Bedford

פניה אישית
Russell Bedford International

משרד רווה רביד ושות' הוא הנציג בישראל של רשת משרדי רואי החשבון הבינלאומית Russell Bedford International - , המיוצגת ביותר מ-100 מדינות ברחבי העולם.

החברות ברשת הגלובלית מאפשרת למשרד להציע ללקוחותיו פתרונות מגוונים ומותאמים אישית לסוגיות בינלאומיות בתחומי המיסוי, ההשקעות בחו"ל והניהול העסקי. הידע הבינלאומי שצבר המשרד בזכות הפעילות המתמשכת והמקצועית מול גורמים בנקאיים ופיננסיים בחו"ל משמש בסיס להכרת שווקים בחו"ל, תכנוני מס והשקעות זרות.