קרן רווה רביד

פניה אישית
 קרן רווה רביד ואוניברסיטת חיפה, ייסדו קרן מלגות לימודים במסלול לתואר דוקטור, שמשלבת מנהיגות חברתית ומצוינות אקדמית ביישובי הפריפריה.
תוכנית המלגות מטפחת, בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה, קבוצה איכותית של סטודנטים מהפריפריה שמקבלים הכשרה בתחומי המנהיגות החברתית. התוכנית מתנהלת כמסלול לימודים מתואר ראשון ועד לתואר שלישי לקבוצת סטודנטים מצטיינים, הבאים מכל תחומי הלימוד.
מטרתה של התוכנית היא לספק לסטודנטים חניכה אקדמית אישית וסביבת לימוד נוחה, על מנת לטפח את שאיפות ההצטיינות האקדמית שלהם ואת כישורי המנהיגות החברתית שלהם מתוך שאיפה לטפח דור חדש של מנהיגים משכילים בעלי ערכים ומודעות חברתית.

תוכנית המלגות מממנת את שכר הלימוד של הסטודנטים, במהלך כל לימודיהם – מתואר ראשון ועד תואר דוקטור - ונותנת מענקים מיוחדים למחיה או כתמריצים על הצטיינות בלימודים ותרומה חברתית מיוחדת. המימון לתוכנית זו מגיע מקרן רווה רביד, כסיוע מתמשך ואישי, מתורם לסטודנט, אחד או יותר. אופייה המיוחד של תוכנית המנהיגות מאפשר מידה מגוונת של מעורבות מצד התורמים, החל מתרומה חד פעמית וכלה באימוץ סטודנט איכותי ובולט.

התרומה החברתית של הסטודנטים מתבטאת בפעילות חברתית קהילתית של כ-4 שעות שבועיות, בנוסף להשתתפותם בפעילות הקבוצה לאורך השנה, בנושאי מנהיגות, ערכים ומצוינות. פעילות ייחודית זו נושאת ערך מוסף ייחודי ומעצבת אותם כמנהיגים.

מהבחינה האקדמית, הסטודנטים החברים בקבוצה נהנים מחניכה אקדמית אישית, ממרצה במחלקה בה הם לומדים, על מנת להבטיח את התקדמותם בלימודים. הסטודנטים מחויבים לשמור על רמת לימודים וציונים נאותה, במסגרת השאיפה למצוינות המלווה את הקרן ואת פעילותה.

25 הסטודנטים המשתתפים בתוכנית הולמים אמות מידה המייחסות משקל רב לאישיות איכותית ולהצטיינות בלימודים. המשתתפים, שעברו מיון קפדני על ידי אוניברסיטת חיפה וועדת ההיגוי של הקרן, עונים לקריטריונים של הצטיינות אינטלקטואלית, מנהיגות ותרומה לחברה.

המחזור הראשון של התוכנית יצא לדרך בסתיו 2007 באוניברסיטת חיפה, בשיתוף פעולה מלא של נשיא האוניברסיטה, פרופ' אהרון בן זאב ובהנהגתו של דיקאן הסטודנטים באוניברסיטה, פרופ' יואב לביא. סטודנטים חדשים ומבטיחים יצטרפו לקבוצה האיכותית של הסטודנטים הוותיקים בתחילת שנת הלימודים הבאה.

להגשת מועמדות לקרן או ולפרטים נוספים, ניתן לפנות למדור מעורבות חברתית בדיקאן הסטודנטים באוניברסיטת חיפה.


לביקור באתר הבית של קרן רווה רביד: www.rr-fund.org.il