פמילי אופיס

פניה אישית

שירות ה-Family Office מיועד למשפחות בעלות נכסים בהיקף מהותי.

השירות כולל:

  • ייעוץ פיננסי
  • ניהול מסודר של הנכסים וההשקעות
  • בניית אסטרטגיית השקעות – לטווח הזמן הקצר והארוך
  • מעקב, בקרה וניהול סיכונים על ההשקעות המבוצעות
  • דיווחים שוטפים לרשויות המס
  • ביצוע תכנוני מס אפקטיביים ללקוח ומשפחתו
  • תמונת מצב מלאה וברורה של תיק הנכסים, ועדכון שוטף של המשפחה


ליצירת קשר עם מחלקת ה-Family Office של רווה רביד ושות', ניתן לפנות לרו"ח אביר רווה, רו"ח יצחק רביד או לגב' ורד בן-דוד.