ייעוץ כלכלי

פניה אישית

מחלקת הייעוץ הכלכלי של רווה רביד ושות' עוסקת במתן שירותי הערכות שווי, תמיכה במהלכי מיזוג ורכישה, בדיקות נאותות, ליווי בעלי מניות בצמתי קבלת החלטות, סיוע בבניית תוכניות עסקיות ועוד.

הערכות שווי: אנו מבצעים הערכות שווי למטרות עסקיות, למטרות דיווח פיננסי, לצרכי מיסוי ועוד. הערכות שווי המבוצעות למטרות דיווחים כספיים (כגון בחינות ירידות ערך, הקצאת עלויות רכישה וכו') מבוצעות תוך עמידה בדרישות התקינה החשבונאית הרלוונטית ללקוח (תקינה ישראלית, תקינה אמריקאית , תקני IFRS). בנוסף, המחלקה צברה ניסיון משמעותי בביצוע הערכות שווי של נכסים שונים מטעם בית המשפט.

קביעת השווי ההוגן של תשלומים מבוססי מניות ומכשירים פיננסיים אחרים: אנו מסייעים ללקוחותינו בקביעת השווי ההוגן של תשלומים מבוססי מניות (בדרך כלל, אופציות לעובדים ולאחרים) ומכשירים אחרים למטרות דיווח חשבונאי/פיננסי וגם לצרכי המס.

תמיכה בתהליכי מיזוג ורכישה ובדיקות נאותות: מחלקת הייעוץ משמשת כיועצת בתהליכים רבים, הכוללים תמיכה בלקוחותינו במהלכי מיזוג ורכישה, ניהול מו"מ למכירה או רכישה של עסקים ונכסים ועוד. המומחיות והניסיון שלנו בתחומים הערכות שווי, ביקורת חיצונית ופנימית ומיסוי מאפשרים לנו לתת ערך מוסף ללקוחותינו בעת ביצוע בדיקות נאותות, ולספק פתרונות המותאמים לצרכי הלקוח ולתנאי העסקאות.

ליווי בעלי מניות בצמתי קבלת החלטות: שירות זה נועד לסייע לבעלי מניות ועסקים בקבלת החלטות משמעותיות ובבחירת דרכי פעולה תוך ליווי צמוד בצמתי קבלת החלטות. הייעוץ נועד להשגת יעדים ומטרות התחומים בפרקי זמן מוגדרים מראש. מיד לאחר הגדרת היעדים, מחלקת הייעוץ תמליץ על תוכנית פעולה, ולאחר אישורה תלווה את הבעלים במימוש תוכנית זו עד להשגת המטרות. היתרונות בסיוע של גורם מקצועי חיצוני הם אובייקטיביות, אי תלות ונטרול רגשות ואינטרסים של גורמים מתוך העסק, וזאת תוך ניצול הניסיון העסקי הרב של הפירמה.


ליצירת קשר עם מחלקת הייעוץ