נאמנויות- ייעוץ ודיווח

פניה אישית

במסגרת מחלקת הנאמנויות של רווה רביד ושות', אנו מספקים שירותים הכוללים מעורבות בהקמת נאמנויות ו-Foundations, בדיקת נכסי נאמנויות לצורך דיווח לרשויות המס בישראל והכנת דיווחי מס שוטפים.

שירותינו כוללים:

  • רישום הנאמנות אצל שלטונות המס, כולל ליווי ותמיכה לנאמן עבור כל שירות אחר הנדרש עבורו  
  • הכנת דו"חות שנתיים וחצי-שנתיים לרשות המיסים בנוגע להכנסות ולרווחים/הפסדים של הנאמנות
  • ייצוג הלקוח מול רשויות המס בדיוני שומות ובקליטה נכונה של הדיווחים, פרטים אודות הנכסים ומבנה הנאמנות
  • הסדרי מס בנוגע לנאמנויות
  • ייעוץ ותכנון מס
  • הכנת מאגר מידע (במידת הצורך) הכולל  מידע מקיף על הנכסים הפיננסים והפרטיים המוחזקים בנאמנות, כולל נתונים כגון מועדי רכישה ועלויות. זאת, על מנת לאפשר חישוב ודיווח מדויקים של התוצאות הכספיות של נכסי הנאמנות
  • תכנון פיננסי הכולל התייחסות לצרכים העתידיים של הנהנים וחלוקות צפויות.

 

במסגרת הפעילות אנו משתפים פעולה עם עורכי דין ונאמנים רבים בארץ ובעולם.

ליצירת קשר עם מחלקת הנאמנויות