תעשייה ומסחר

פניה אישית

רווה רביד ושות' משמש כרואה החשבון המבקר של תאגידים תעשייתיים ומסחריים רבים, ומייצג אותם מול שלטונות המס בישראל. על הלקוחות במגזר זה נמנים יבואנים, חברות קמעונאיות וסיטונאים מובילים.

הפירמה צברה במשך השנים ניסיון רב ומיומנות בביקורת, ביקורת פנים, ליווי וייעוץ לחברות בתחומים אלה. לשותפי הפירמה והצוות המקצועי ישנם הידע והיכולות לייעץ בנושאים החשובים ביותר לפעילות העסקית, ולהרים תרומה של ממש לביצועים העסקיים של הלקוחות.