נדל"ן ותשתיות

פניה אישית

רווה רביד ושות' משמש כרואה החשבון המבקר של חברות בתחום הנדל"ן והתשתיות, ובכלל זה חברות הנדסה, נדל"ן מניב ויזמי פרויקטים בארץ ובחו"ל.

בנוסף, הפירמה מייצגת חברות אלו מול שלטונות המס בישראל. לרווה רביד ניסיון רב שנים בתכנוני מס ליזמים בישראל ובחו"ל, והפירמה מציעה ללקוחותיה יעוץ בנושא השקעות בנדל"ן, ליווי עסקאות ובדיקות נאותות של נכסים.