עצמאים ובעלי שליטה

פניה אישית

רווה רביד ושות' משמש כרואה חשבון של עצמאים רבים, ובהם יחידים העוסקים במסחר וכן נותני שירותים, כגון עורכי דין, רופאים, מהנדסים, יועצים ועוד. הטיפול מבוצע על ידי מחלקת המסים של הפירמה, וכולל גם ייצוג מול שלטונות המס בישראל.

כמו כן, הפירמה מייצגת ישראלים רבים בהליכי גילוי מרצון של נכסים והכנסות מחוץ לישראל מול רשויות המס בישראל. מחלקת המיסים של הפירמה נמצאת ברשימת המומלצים של כמה בנקים בחו"ל לביצוע הליכי גילוי מרצון.

כמו כן, המשרד משמש כרואה החשבון של בעלי שליטה בחברות מענפים שונים, ובכלל זה בעלי נכסים בארץ ובחו"ל. הפירמה מסייעת לבעלי המניות בהגשת דו"חות שנתיים למס הכנסה, בייעוץ בנושא מס הכנסה וביטוח לאומי ובייעוץ עסקי.