פניה אישית

בין לקוחות הפירמה נכללות קרנות גידור וקרנות פרייבט אקוויטי רבות. הפירמה משמשת כרואה החשבון של חלקן, ומספקת שירותים מגוונים ללקוחות אחרים בתחום זה, ובכלל זה שירותי אדמיניסטרציה, נאמנות מס ונאמנות משיכות. הפירמה מלווה קרנות משלב הקמתן. קרא עוד