עדכוני פסיקת מיסוי מרץ 2016

פניה אישית

בעת האחרונה ניתנו בבית המשפט שורה של פסקי דין בעניינים שונים. מצאנו לנכון לסקור בפניכם, בקצרה, מספר פסקי דין אשר לתוצאתם, השלכות מס משמעותיות. אנו בטוחים שתמצאו את התמצית המובאת להלן, כמועילה, ואנו נשמח לסייע בידכם בכל אותם סוגיות בעלות קווי דמיון ונקודות השקה דומות לפעולות המתבצעות על ידיכם.

·      בפסד דין בעניין קונטירה טכנולוגיות, פסק בית המשפט המחוזי כי יש להכליל הוצאות הקצאת אופציות במסגרת חישוב קוסט +.

 

·      בפסק דין בעניין שלום חנוך, פסק בית המשפט המחוזי כי מכירת "צימר" אשר שימש גם כמקום מגורים אינו חייב במע"מ במכירתו.

 

·      בפסק דין בעניין בנימין ואורי שרגא, פסק בית המשפט המחוזי כי לא ניתן להוריש הפסדים לצרכי מס.

 

·      בפסק דין בעניין ספידי לינק, פסק בית המשפט המחוזי כי ניתן לקזז הפסד מועבר מעסק כנגד הכנסה מעסקת אקראי.

 

·      בפסק דין בעניין תדיראן, פסק בית המשפט העליון כי מכירת זכות שימוש בשם, בלוגו ובסימן מסחרי אינה מהווה מכירת מוניטין.

 

·      בפסק דין בעניין לוקסמבורג פמול, פסק בית המשפט העליון כי ניתן להכיר בהוצאה בגין הפרשה להתחייבות בשנה בה היא נרשמה בספרי החברה, למרות שההתחייבות לא יצאה לפועל בסופו של דבר.

 

 לקריאת העדכון המלא לחצו כאן