אמנת מס בין ישראל לבין איחוד האמירויות הערביות

 

ביום 31 במאי, 2021 נחתמה אמנת המס בין ישראל לבין איחוד האמירויות הערביות (להלן: "האמירויות"). מדובר באמנת מס ראשונה בין המדינות וככל ותאושר במהלך שנת 2021, היא תיכנס לתוקף החל מיום 1.1.2022.

אמנת המס מבוססת בעיקרה על אמנת המודל של ה – OECD ונועדה לעודד שיתופי פעולה כלכליים בין המדינות ולמנוע מצבים שבו עסקים הפועלים בשתי המדינות יצטרכו לשלם מס כפול בשתיהן.

האמירויות אינה מטילה מיסים על חברות, למעט על פעילויות במגזרים פיננסים ופעילויות שקשורות לגז ונפט, ובאופן עקרוני אינה מטילה ניכוי מס במקור. לפיכך, המרווחים העיקריים  מחתימת האמנה הינם המשקיעים מאיחוד האמירויות שישקיעו בישראל.

להלן הטבות האמנה העיקריות אשר חלות על הכנסות בישראל:

דיבידנד

  • כאשר ההחזקה בחברה הינה עד לגובה של 5% – אפס אחוז ניכוי מס במקור מסכום חלוקת הדיבידנדים מחברה ישראלית לממשלת האמירויות וגופיים מוסדיים.
  • כאשר ההחזקה בחברה עולה על 5% – חמישה אחוזים ניכוי מס במקור מסכום חלוקת הדיבידנדים מחברה ישראלית לממשלת האמירויות וגופיים מוסדיים.
  • שיעור הניכוי מס במקור על שאר תושבי האמירויות אשר מחזיקים לפחות ב-10 אחוזים מההון של חברה ישראלית הינו 5%, ואם ההחזקה היא פחות מ- 10 אחוזים מההון של חברה ישראלית הינו 15%.

ריבית

  • 0% ניכוי מס במקור על תשלום ריבית מחברה ישראלית לממשלת האמירויות וגופי השקעה ממשלתיים וקרנות פנסיה אשר מחזיקה בפחות מ-50 אחוזים מההון של החברה המשלמת את הריבית.
  • ניכוי מס במקור על תשלום ריבית מחברה ישראלית לממשלת האמירויות וגופי השקעה ממשלתיים וקרנות פנסיה אשר מחזיקה למעלה מ-50 אחוזים מההון של החברה המשלמת את הריבית.
  • שיעור הניכוי מס במקור על תשלומי ריבית במקרים אחרים הינו 10%.

הכנסה ממקרקעין (שימוש / השכרה / מכירה )

ככל וקיימת זכות מיסוי ראשונית למדינה בה נמצאים המקרקעין, וזכות מיסוי שיורית למדינת מושבו של האדם (כלומר, מדינת המושב זכאית למסות לפי הדין החל בה, אך עליה למנוע מיסוי כפל, באמצעות מתן זיכוי בגובה המס ששולם במדינת המקור).

תמלוגים

שיעור הניכוי מס במקור המוטל לא יעלה על 12% אחוזים מסכום התמלוגים.

רווחי הון

  • האמנה כוללת אפשרות מפורטת למיסוי זרים על רווח הון, וזאת על אף שלפי הדינים הפנימיים באמירויות ובישראל חל פטור ממס על רווחי הון במכירת מניות בידי זרים.
  • במכירה ע"י תושב האמירויות, אשר החזיק, בכל עת בתקופה של 12 החודשים קודם למכירה בפחות מ- 10% מכוח ההצבעה בחברה יתחייב המוכר במס בשיעור 10%. בכל מקרה אחר, יחול הדין הפנימי בישראל.

לאור האמור בטרם ביצוע פעולות ו/או עסקאות אנו ממליצים לקבל יעוץ מעמיק בכדי לקבוע האם ומתי יחולו סעיפי האמנה.

לקריאת האמנה לחצו כאן

מטרת פרסום זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם מקצועי מתאים.