דחיה נוספת של מועד מכירת דירה ישנה לעניין החבות במס שבח \ רכישה

ככתוב במאמרנו מיום 30.7.2020, יחיד המוכר דירת מגורים יחידה, זכאי לפטור ממס שבח (במכירת דירה של עד כ- 4.5 מיליון ₪) ומס רכישה (עד תקרה של כ- 1.7 מיליון ₪). הדרישה לבעלות לדירת מגורים יחידה מתקיימת גם עבור משפרי דיור – ככל והדירה הישנה נמכרת בתוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה החדשה.

בשל נגיף הקורונה, אישרה הכנסת כי התקופה מיום 1/3/2020 ועד – 1/10/2020, לא תחשב במניין  18 החודשים למכירת הדירה הישנה. כעת, האריכה הכנסת את התקופה שלא תילקח בחשבון במניין ה- 18 חודשים עד ליום- 30/06/2021.

קישור להוראת השעה- https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_324.htm

להרחבה על מסלולי פטורים נוספים במכירת דירות מגורים, ראו מאמרנו מיום 30/07/2020>>>

http://bit.ly/3nmyg7k