המדריך להיערכות תום שנת המס 2021

אנו מתכבדים להגיש לעיונכם את "המדריך להיערכות תום שנת המס 2021".

המדריך נכתב ונערך על ידי מומחי המס של משרדנו ונועד לסייע לכם בעת קבלת החלטות ותכנון פעילותכם העסקית.

אנו בטוחים כי תמצאו עניין בתכני המדריך ואנו כתמיד עומדים לרשותכם במתן הסברים, ייעוץ והדרכה ככל שידרש.

אנו ממליצים להמשיך ולהתעדכן בפרסומי המשרד באתרנו וברשתות החברתיות.