המתעשרים החדשים

גידול בהון המשפחתי נעשה לרוב בהדרגה ועל פני השנים. בתקופה האחרונה, בעיקר בתחום ההייטק נוצר מצב שלמשפחות יחסית צעירות נוצר גידול משמעותי, באופן חד פעמי, בהון המשפחתי. מדובר בקבוצה גדולה יחסית של מתעשרים חדשים. חלקם נפגשו עם סכומים גבוהים מאוד ואחרים (מספר גדול בהרבה)  נפגשו, בעיקר בעקבות מימוש האופציות שהיו בידיהם, עם סכומים של מספר מיליוני דולר.

לרובם, קבלת סכום כזה מהווה שינוי מהותי בסך ההון שלהם ומצריך מחשבה למה ליעד אותו.

מגוון הצרכים והרצונות של אותם יחידים או משפחות הוא רב מאוד. ההחלטה למה ליעד את השינוי המהותי שארע תלויה במספר גורמים:

 1. מהו המצב המשפחתי ("גיל" המשפחה והרכבה)?
 2. מהו מצב ההון לפני ואחרי התקבול החד פעמי?
 3. מהו מצב הדיור הנוכחי?
 4. האם קיים צפי לקבלת סכומים בעתיד?
 5. טעמים אישיים

ההתייחסות לנושא שונה באופן מהותי בין מקבלי סכום "גדול" לבין מקבלי סכומים יחסית קטנים (אם כי גם הם גדולים, ומשמעותיים לחיי היחיד והמשפחה).

סכום "גדול" יוגדר כסכום אשר ברובו ישמש לא רק את הדור הנוכחי אלא יועבר בהמשך גם לדורות הבאים. לצורך הדיון נגדיר סכום גדול כסכום העולה על 15 מ' $

בחלק זה נדון בקבוצה השנייה, זו שזכתה לגידול בהון האישי.

לרוב, הנושא הראשוני אליו יתייחסו הינו שיפור מצב הדיור. בין אם יש בבעלות המשפחה דירה, או עדיין אין, הרצון הוא ליעד חלק מהסכום (או את כולו, תלוי בסכום שהתקבל) לטובת שיפור מצב הדיור של המשפחה.

בהנחה שלאחר יעוד חלק מהסכום לטובת המטרה הנ"ל נותר סכום מהותי יש צורך לקבל החלטות כיצד לנהוג בו. האפשרויות תלויות כמובן בהיקף הסכום וברצון ו"טעם" המשפחה.

הנושאים אליהם יש להתייחס הם:

 1. האם מקורות ההכנסה השוטפים מספקים את הוצאות המחיה השוטפות?
 2. מהו הסכום מיועד להבטחת עתיד המשפחה?
 3. האם חלק מהסכום מיועד להשקעות עסקיות?

לאחר שהמשפחה תגבש את עמדתה בנושאים הנ"ל יש להתייחס לסכום המיועד לטווח הארוך. סכום זה יושקע באופן שיניב תשואה. האפשרויות הן:

 1. שוק ההון
 2. נדל"ן
 3. השקעות עסקיות

השיקולים מהו התמהיל הנכון תלוי במספר גורמים:

 1. גודל הסכום המיועד לטווח הארוך
 2. טווח ההשקעה
 3. רמת הסיכון המתאימה למשפחה (תלוי בטווח ההשקעה ובטעם הסיכון האישי)
 4. טעמים אישיים אחרים (כגון תחומי עיסוק, פילנתרופיה, רמת ההבנה בתחומים השונים וכו')

 

חשוב מאוד לתכנן מראש מה שעושים עם ההון החדש ולהביא בחשבון את כל הצרכים והרצונות של היחיד או המשפחה. ולבחור את היועצים / המנהלים שיסייעו בתכנון הפיננסי – אסטרטגי, בניהול ההון לרבות, לגבי הנכסים הנזילים, בחירת המוסדות (בארץ או בחו"ל) ובהעברה הבין דורית במקרים הרלוונטיים.

 

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

עומר רווה : 972-3-7676-999+,  Omer@Raveh-Ravid.co.il

מטרת פרסום זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור בפרסום זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.