חשבונית ישראל: עדכון וחידוד הנחיות רישום וקבלת הקצאה

להלן עדכון וחידוד הנחיות הרישום וקבלת ההקצאה במסגרת מודל חשבונית ישראל:

רקע:

החל מה-5.5.2024 לא ניתן יהיה לנכות מס תשומות מחשבונית שסכומה עולה על 25,000 ₪, אם החשבונית לא קיבלה מספר הקצאה מרשות המיסים.

מטרת המהלך הינה למנוע את האפשרות להפצת חשבוניות פיקטיביות, המהווה ערוץ למימון פשיעה וטרור.

להלן פירוט של התהליך על שלביו השונים.

שימו לב – לפני תחילת התהליך במידה והחברה/שותפות אינה משויכת לדירקטור/שותף במערכת הדיגיטלית של רשות המיסים, יש להצטייד באישור עו"ד כמפורט בשלב ב' להלן.

שלב א': רישום לאזור האישי בשירותים הדיגיטליים של רשות המיסים

בכדי להפיק חשבוניות ולקבל עבורן מספרי הקצאה יש לבצע תחילה רישום לשירותים הדיגיטליים של רשות המיסים, בקישור כאן.

לצפייה בסרטון הדרכה לרישום לשירותים הדיגיטליים של רשות המיסים ראו כאן.

שלב ב': שיוך העסק באזור האישי

לאחר הרישום לאזור האישי שנעשה בסעיף א' לעיל, יש לבצע שיוך של העסק באזור האישי.

עוסק מורשה יחיד:

לאחר סיום הליך הרישום לאזור האישי כאמור בשלב א' לעיל, על עוסק מורשה יחיד ליצור קשר עם בית התוכנה לצורך ביצוע אימות מול רשות המיסים ישירות מהתוכנה. בשלב זה, עליו להסתייע, במידת הצורך, מול התמיכה של בית התוכנה.

במידה והעוסק מבקש להסמיך עובד מטעמו שיהיה מורשה להנפיק עבורו חשבוניות, עליו לבצע את שלבים ג' ו-ד' להלן.

חברה או שותפות:

בחברה, השיוך יכול להיעשות ע"י דירקטור ובשותפות הרישום יכול להיעשות ע"י שותף, לפי השלבים הבאים:

1. כניסה לאזור האישי ברשות המיסים

2. לחיצה על "רישום/עדכון פרטי תאגיד"

3. הקלדת ח.פ של החברה או מס' שותפות

4. הקלדת מספר טלפון נייד ואימות שלו

5. קבלת סיסמא זמנית לנייד, והקלדתה במערכת

6. הקלדת כתובת האימייל ואימות שלה

7. קבלת סיסמא זמנית לאימייל, והקלדתה במערכת

8. סימון V בהצהרה, ואישור

מינוי "מורשה על" ואישור עו"ד:

במידה והתאגיד אינו משויך לדירקטור/שותף במערכת רשות המיסים, תופיע על המסך דרישה לצירוף תצהיר מאומת ע"י עורך דין. במסגרת התצהיר מאשר עורך הדין כי הדירקטור בחברה או השותף בשותפות מונו לבעלי "הרשאת על" בתאגיד ע"י הגורמים המוסמכים לכך מטעם התאגיד.

ניתן להעלות את התצהיר המאומת ע"י עורך דין כחלק מתהליך הרישום עצמו.

לחילופין, ניתן להגיש את התצהיר המאומת לרשויות המס דרך המייצג או פיזית במשרדי מס הכנסה.

אנו ממליצים להצטייד באישור עוה"ד לפני התחלת תהליך הרישום.

כמו כן, אנו ממליצים להעלות את האישור במשבצת הימנית "העלאת אישור מאומת על ידי עורך דין" ולא באפשרות של "אגיש אישור מאומת ע"י עו"ד באמצעות מייצג או באחד ממשרדי רשות המיסים", לצורך הימנעות מכפילות מיותרת.

להלן צילום מסך להצהרה שכוללת את הצורך בהעלאת האישור המאומת ע"י עורך דין:

לאישור עוה"ד שיש להעלות לאתר, ראו כאן.
לסרטון הדרכה של רשות המיסים לשלב זה, ראו כאן.

שלב ג': מתן הרשאות

במידה ובעל העסק מעוניין לתת הרשאה לעובד מטעמו להנפקת חשבוניות, יש להיכנס לאזור האישי ולפעול לפי השלבים הבאים:
1. להיכנס לקישור "הרשאה לפעולות דיגיטליות"
2. הוספת הרשאה
3. הקלדת תעודת הזהות של העובד הנדרש
4. סימון נושאי ההרשאה, במקרה זה "חשבונית ישראל – אימות מספר הקצאה בחשבונית ספק" ו-"חשבונית ישראל – בקשת מספר הקצאה עבור חשבונית ללקוח"
5. בחירת תקופת ההרשאה
6. סימון V ב"קראתי, הבנתי ואישרתי"
7. לחיצה על אישור וסיום

קישור למתן ההרשאות ראו כאן.
לסרטון הדרכה לשלב של מתן ההרשאות ראו כאן.

שלב ד': אישור ההרשאה על ידי העובד

לאחר הענקת הרשאה ע"י העסק, על העובד לאשר את קבלת ההרשאה לפי ההנחיות הבאות:
1. על העובד להירשם לשירותים הדיגיטליים של רשות המיסים (שלב א' לעיל).
2. כניסה לאזור האישי באתר רשות המיסים, ביצוע פעולות הזדהות ואישור קבלת ההרשאה בלשונית "ההרשאות שנתנו לי".
לסרטון לשלב אישור ההרשאות ע"י העובד ראו כאן.

שלב ה': השלמת התהליך

עוסק המנפיק חשבוניות באמצעות בית תוכנה:
לאחר הרישום המפורט כאמור בסעיפים א'-ד', מי שמפיק חשבונית באמצעות תוכנה צריך לפנות לבית התוכנה ולוודא עימו האם הפעולה תתבצע באופן אוטומטי (בלחיצת כפתור).

הפקת חשבונית ידנית:
במקרה שהעסק מפיק חשבוניות ידניות או שהתוכנה אינה מאפשרת רישום אוטומטי, יהיה על העוסק להיכנס לאתר של רשות המיסים ולקבל מס' הקצאה ולרשום אותו ידנית על גבי החשבונית.

תהליך הפקת מס' ההקצאה באופן עצמאי, הינו כדלקמן:
1. כניסה לאזור האישי ברשות המיסים
2. לחיצה על "קישורים לדיווח ותשלום"
3. לחיצה על "חשבונית ישראל"
4. לחיצה על "בקשת מספר הקצאה"
5. מילוי פרטי החשבונית שעבורה מבקשים את ההקצאה

לשימושכם, קישורים חיוניים נוספים בנוגע למודל חשבונית ישראל:

לריכוז כלל המידע בנוגע לחשבונית ישראל באתר רשות המיסים ראו כאן.
ריכוז מידע לעסקים – חשבונית ישראל, ראו כאן.
שאלות ותשובות בנוגע לחשבונית ישראל, ראו כאן.

אנו ממליצים לכם להיערך לנ"ל מבעוד מועד, וזמינים לכל שאלה.