ייפוי כוח מתמשך - מה חשוב לדעת

לאור פניות רבות שהתקבלו במשרדנו בעניין "ייפוי כוח מתמשך" וחשיבותו, ראינו לנכון לפרט על קצה המזלג אודות כלי זה ומשמעותו בכל הקשור לתכנון המשפחתי העתידי.

בתחילת שנת 2018 נכנס לתוקף תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 ("התיקון"). התיקון  הוסיף לחוק עוד חלופות מלבד אפוטרופסות, כדי לאפשר לאדם לממש את רצונו ובחירותיו, גם בשעה שלא יוכל עוד להביע אותם בעצמו, באופן התואם את עקרונות זכויות האדם.  אחת מן החלופות הינה "ייפוי כח מתמשך", שייחודו המשפטי העיקרי הינו שהוא לא יפקע ב"גריעת כשרותו של אדם" (כפי שפוקע ייפוי כח רגיל שחל עליו חוק השליחות).

עד לתיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ("החוק"), כאשר אדם לא היה יכול  לדאוג עוד לענייניו, אם מסיבות קוגניטיביות או אחרות, היה צורך לפנות לביהמ"ש לענייני משפחה בבקשה למינוי אפוטרופוס עבור אותו אדם – תהליך שעלול היה להוביל לעימותים בין בני המשפחה לגבי זהות האפוטרופוס שימונה וכתוצאה להביא את ביהמ"ש למנות  אפוטרופוס חיצוני.

התיקון לחוק מאפשר לאותו אדם ("הממנה")  לקבוע הוראות והנחיות מקדימות שהן, למעשה, הוראות עתידיות לביצוע ע"י מיופה הכוח ומומלץ במסגרתם לפרט כמה שיותר מה הם רצונותיו של הממנה.

כך למשל, ניתן לקבוע האם ברצונו של הממנה לעבור למוסד או להישאר בבית, האם ברצונו להיות מטופל ע"י מטפל או מטפלת, כיצד יש להשקיע את כספו וכיצד לנהל את רכושו. כמו כן, הממנה יכול להחליט למנות מספר מיופי כח, לבחור מה הם תחומי האחריות של כל אחד מהם, מי יהא מיופה כח חליפי במקרה שמי שהתמנה כמיופה הכח לא ירצה או לא יוכל לפעול, כיצד יש להכריע במקרה של מחלוקת בין כמה מיופי כח וכן האם מיופי הכח יפעלו ביחד או לחוד. באשר למיופה הכח, הרי שהוא חייב להסכים למינוי ולא ניתן להכריחו לשמש בתפקיד.

בנוסף, הממנה יכול לקבוע האם יהיה מנגנון פיקוח על התנהלותו של מיופה הכח וזאת על מנת לוודא שהמיופה אכן מתנהל בתום לב ודואג לענייניו של הממנה כפי שהורה.  הממנה יקבע מתי ייכנס ייפוי הכח לתוקף ומה התהליך הנדרש לשם כך.

כלומר, אם במסגרת צוואה יכול אדם לשלוט במה שייעשה ברכושו לאחר פטירתו, הרי שיפוי הכח המתמשך בא לטפל בשלב שבו אדם אינו יכול או כשיר לטפל בעניינו.

את ייפוי הכוח המתמשך יש לערוך רק אצל עו"ד אשר עבר הסמכה מיוחדת. על העו"ד לפגוש את הממנה ומיופה הכח בו הוא בחר. על העו"ד להתרשם מרצון הממנה וכן מנכונות והסכמת מיופה הכח לקבל עליו את האחריות. בסוף התהליך על העו"ד להפקיד את  ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי.  כאשר יתעורר הצורך להפעיל את ייפוי הכוח, על המיופה לפנות לאפוטרופוס הכללי בבקשה מתאימה.

התיקון גרם למהפכה בכל הנושא של התכנון המשפחתי העתידי והגדיר מחדש את תהליך הניהול של נכסי המשפחה במקרה של חוסר יכולת לתפקד. היכולת של אדם לקבוע מראש כיצד ינוהלו עסקיו, נכסיו וממונו ביום שבו לא יתאפשר לו לקבל החלטות בנושאים אלו, מקלה מאוד את מלאכת המעבר הבין דורי ומספקת כלי הכרחי ליכולת המשפחה לתפקד במקרה קיצוני שאחד מראשי המשפחה אינו במצב של קבלת החלטות.

 

מטרת מאמר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם מקצועי.

לכל שאלה או עזרה בנושא אנחנו מזמינים אותכם לפנות אל משרדנו >>>

Raveh-Ravid@raveh-ravid.co.il