מדריך הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים

על מנת לעודד עליה וחזרה של תושבים למדינת ישראל, זכאים עולים חדשים ותושבים חוזרים להטבות מס רבות בהתאם למשך הזמן אשר שהו מחוץ לישראל.
בכדי לתכנן את העלייה או את החזרה לישראל בצורה המיטבית יש להבין תחילה מה הזכאות של עולה חדש או תושב חוזר ואילו הטבות מס ניתן לדרוש על פי פקודת מס הכנסה.

מי זכאי להנות מההטבות?

"עולה חדש" – יחיד אשר מעולם לא היה תושב ישראל והפך לראשונה להיות תושב ישראל.

"תושב חוזר" – יחיד ששב להיות תושב ישראל לאחר שהיה ברציפות תושב חוץ במשך 6 שנים רצופות לפחות.

"תושב חוזר ותיק" – יחיד ששב להיות תושב ישראל לאחר שהיה ברציפות תושב חוץ במשך 10 שנים רצופות לפחות.

מי מוגדר כתושב ישראל?

המבחן המרכזי של מיהו תושב ישראל – הוא מבחן מרכז החיים (להלן : "המבחן האיכותי"). המבחן האיכותי לוקח בחשבון את כל הקשרים של הפרט לישראל, לרבות משפחה, כלכלה וקשרים חברתיים.

בנוסף לקריטריונים האיכותיים שהוזכרו לעיל, קיים מבחן כמותי אשר לוקח בחשבון את מבחן הנוכחות הפיזית, לפיו תושב ישראל הוא אדם אשר מתקיים לגביו אחד מאלו:

 1. אם שהה בישראל לפחות 183 ימים במהלך שנת מס.

או

 1. אם שהה בישראל 30 ימים או יותר במהלך שנת המס וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.

יודגש כי המבחנים הכמותיים לעיל הינם חזקות הניתנות לסתירה, אם ניתן להוכיח כי המבחן האיכותי גובר ומרכז חייו של האדם הינו מחוץ לישראל.

שנת בחירה:

קיימת אפשרות לתושב חוזר ותיק ולעולה חדש לבקש שנת הסתגלות כך שיוכל לבחור לא להיחשב כתושב ישראל לצורכי מס במהלך תקופת ההסתגלות ויסווג כתושב חוץ לצורכי מס.  הבקשה לשנת ההסתגלות מוגבלת בסד זמנים של 90 יום ממועד ההגעה לישראל.

 1. להלן הטבות המס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים:
 • פטור ממס הכנסה, לתקופה של 10 שנים (להלן: "תקופת הפטור"), על כלל מקורות ההכנסה שהופקו מחוץ לישראל כגון הכנסות עבודה והכנסות מעסק וכן הכנסות פסיביות כגון: דיבידנד, ריבית, וכדומה.
  לעניין הכנסות עבודה והכנסות מעסק (להלן: "הכנסות אקטיביות"), מקום ביצוע העבודה יקבע, על פי רוב, האם ההכנסה הופקה מחוץ לישראל או בישראל. בעניין יהודה תלמי שרטט בית המשפט העליון את גבולות הגזרה של הפטור וקבע כי לעניין הכנסות אקטיביות מקום ביצוע העבודה הוא שיכריע היכן הופקה ההכנסה (ע"א 1779/18, יהודה תלמי נ' פקיד שומה כפר סבא (דצמבר 2020).
 • פטור ממס על רווחי הון, לתקופה 10 שנים, הנובעים ממכירת נכסים מחוץ לישראל. הפטור חל גם על רווחי הון בגין מכירת נכסים שנרכשו לאחר העלייה לישראל. על נכסים הנמכרים לאחר תום תקופת הפטור יחול פטור יחסי.
 • עולים ותושבים חוזרים ותיקים זכאים לנקודות זיכוי ממס נוספות לתקופה של שלוש וחצי שנים לאחר עלייתם.
 • לפי פקודת מס הכנסה, חברה זרה בשליטת תושב ישראל נחשבת לחברה ישראלית וכפופה לחוקי המס בישראל. חברות זרות המוחזקות ונמצאות בבעלותם של "עולים חדשים" ו"תושבים חוזרים ותיקים" לא ייחשבו כחברה ישראלית לצורכי מיסוי לתקופה של 10 שנים.
 • כידוע, רכישת נדל"ן בישראל כפופה למס רכישה. תושבים ישראלים הרוכשים את נכס המגורים הראשון שלהם זכאים למדרגות מס רכישה רגילות של 0%, 3.5%, 5%, 8% ו-10%, בהתאם למחיר הרכישה. עולים חדשים זכאים למדרגות מס רכישה מיוחדות – 0.5% ו-5% ברכישת דירתם הראשונה (בכפוף למגורים אישיים בה) ולמדרגות מס רכישה רגילות בדירתם הנוספת עד לשבע שנים לאחר מועד עלייתם. מכיוון שהמדרגות הרגילות מתחילות בשיעור מס נמוך יותר ממדרגות מס הקנייה המיוחדות (למשל 0% לעומת 0.5%) יש לבצע תכנון מס זהיר, על מנת ליהנות משיעורי מס רכישה מינימליים על שתי הדירות.
 1. הטבות המס לתושב חוזר:

  בניגוד לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים, הקלות המס חלות רק על נכסים שנרכשו בזמן שהיחיד לא התגורר בישראל ולפני חזרתו.
 • פטור ממס לתקופה של 5 שנים, על הכנסות פאסיביות המופקת מחוץ לישראל או אשר מקורן בנכסים מחוץ לישראל.
 • פטור ממס, לתקופה של 5 שנים, על הכנסות מרווחי הון, ריבית ודיבידנד מ"ניירות ערך מוטבים". "ניירות ערך מוטבים" מוגדרים כניירות ערך ישראליים שנרכשו על ידי תושב חוזר בתקופת שהותו בחו"ל לאחר שחדל להיות תושב ישראל, כחלק מתיק ההשקעות של היחיד (למשל קרנות נאמנות הכוללות ניירות ערך ישראליים).
 • פטור ממס, לתקופה של 10 שנים, על רווחי הון מנכסים הנמצאים בחו"ל, שהוחזקו על ידי התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל.

 

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

דולב שלביקי, 972-3-7676-999+,DolevC@Raveh-Ravid.co.il

 

מטרת פרסום זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.