מתווה פיצויים לעסקים שנפגעו ממבצע "שומר החומות"

לקוחות וידידים נכבדים,

בתאריך ה-9.6.2021 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את הצעת שר האוצר למתווה פיצויים לעסקים עבור נזקים שנגרמו להם כתוצאה ממבצע שומר החומות, שהתקיים בין התאריכים 10.5.2021 ל-21.5.2021.

מתווה הפיצויים כולל שלושה מסלולים חלופיים לפי בחירת העוסק: מסלול מחזורים, מסלול שכר עבודה ומסלול חקלאים.

עסקים בטווח של עד 40 ק"מ מהרצועה יכולים לבחור באחד משלושת המסלולים ולעסקים בטווח של 40-80 ק"מ מרצועה מוצע מסלול שכר עבודה בלבד.

מסלול מחזורים

פיצוי בגין ירידה במחזור העסקאות של העסק, תוך חישוב הנזק ע"י השוואת מחזורי העסקאות לתקופת הבסיס המקבילה בשנת 2019.

מי יכול לתבוע

עסקים שפועלים בטווח של עד 40 ק"מ מגבול הרצועה.

גובה הפיצוי

פיצוי של עד 1,500,000 ₪

מסלול שכר עבודה

מסלול מהיר והצהרתי לתשלום שכר יומי בגובה של 430 ₪ ליום לעובד.

מי יכול לתבוע

  1. עסקים הפועלים בטווח של עד 80 ק"מ מגבול הרצועה ואשר עובדיהם נעדרו לצורך שמירה על ילדיהם עד גיל 14, לאור הנחיות פיקוד העורף על סגירת מוסדות חינוך.
  2. עסקים שפועלים מעבר ל- 80 ק"מ מגבול הרצועה, יוכלו להגיש תביעות במסלול זה בעבור עובדים זכאים המתגוררים באזור המוכרז על פי התקנות.

גובה הפיצוי

פיצוי בגין שכר העובדים שנעדרו לאור הנחיות פיקוד העורף בסך של 430 ₪ ליום לעובד.

מסלול חקלאים

בשל המאפיינים הייחודיים של ענף החקלאות ניתן מענה ייעודי המסתמך על  מספר העובדים בשטח החקלאי והקרבה של השטח לרצועה.

בימים אלו נערכת רשות המיסים לפתיחת האפשרות להגשת התביעות וצפויה לפרסם בקרוב את  ההנחיות והטפסים המקוונים להגשת התביעה. את התביעה ניתן יהיה להגיש החל מה-16.7.21 באתר קרן הפיצויים של רשות המיסים.

להלן קישור להגשת הבקשה –   קרן פיצויים מבצע שומר החומות

להלן קישור לקובץ תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשפ"א-2021.

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.