עדכוני קורונה

כחלק מההיערכות לסגר ולאור הפגיעה הצפויה בעסקים רבים במשק, אישרה לפני מס' ימים הממשלה את הרחבת תוכנית "רשת ביטחון כלכלית".

צעדים נוספים אלו מגבירים ומרחיבים את התוכנית אשר נועדה לאפשר למשק להתמודד עם המשבר הכלכלי העמוק שבו הוא מצוי עקב ההתמודדות עם נגיף הקורונה, ולהקנות לו ודאות לטווח הבינוני, עד לחודש יוני 2021.

להלן סקירה של עיקר הצעדים שאושרו:

מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות:

במסגרת תכנית "רשת ביטחון כלכלית" שאושרה בחקיקה ביולי 2020, כחלק מחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש) משלמת רשות המיסים מענקי סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה, ומענקי השתתפות בהוצאות קבועות. החוק קובע שבע תקופות זכאות דו-חודשיות למענקים עד למאי-יוני 2021, למי שמחזור פעילותם נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (מחזור של עד 100 מיליון ₪- שיעור פגיעה עולה על 40%, מחזור שבין 100-200 מיליון ₪ פגיעה העולה על 60%, מחזור שבין 200-400 מיליון ₪ שיעור פגיעה של 80%).

לפני מספר ימים אישרה הממשלה את הרחבת התוכנית האמורה, כך שעבור החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 יוענק מענק הסיוע החל מפגיעה בשיעור 25% במחזור העסקאות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (לעומת 40% בתוכנית המקורית). כמו כן, אושרה הרחבת ההקלה, במידת הצורך, גם בחודשים נובמבר- דצמבר.

בנוסף לאמור, אושרה העברת מקדמה מיידית על חשבון מענק ספטמבר-אוקטובר, בגובה 50% ממענק ההוצאות הקבועות לעסקים הצפויים להיפגע מהסגר. גובה המקדמה יתבסס על סכום המענק ששולם בפעימות. סכום המקדמה יופחת בהמשך מסכום הזכאות הסופי שיקבע לחודשים ספטמבר-אוקטובר. את הבקשות למקדמה ניתן יהיה להגיש במהלך חודש אוקטובר 2020 בלבד.

הרחבת התוכנית כאמור הינה בכפוף לאישור הכנסת.

סיוע בארנונה לעסקים: 

במסגרת תכנית "רשת ביטחון כלכלית" הוחלט על מתן הנחה בשיעור של 95% בארנונה לעסקים שמחזור פעילותם הינו עד 200 מיליון ש"ח ושנפגעו בהיקף של מעל ל-60% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עסקים בעלי מחזור של עד 400 מיליון ש"ח יהיו זכאים להנחה אם נפגעו בהיקף של מעל ל-80%.
הזכאות להנחה נבחנת על בסיס דו-חודשי החל מיוני 2020 ובכפוף לזכאות מענק השתתפות בהוצאות קבועות של רשות המיסים. הגשת הבקשה תיעשה דרך אתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

במסגרת הרחבת תוכנית "רשת ביטחון כלכלית", אושר פטור מלא מתשלום הארנונה לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2020 לעסקים שנפגעו במעל 25% במחזורי העסקאות.

הרחבת הסיוע כאמור הינה בכפוף לתיקון התקנות על ידי שר הפנים.

מענק שימור עובדים:

עסקים שהמחזור השנתי שלהם נמוך מ-400 מיליון ₪ והכנסותיהם ייפגעו שיעור של מעל ל- 25% בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, אך עדיין ימשיכו להעסיק שיעור משמעותי מעובדיהם בחודשים אלו, יוכלו להגיש בקשה למענק סיוע חד-פעמי. עסק שעומד בתנאים יהיה זכאי למענק של 5,000 ₪ עבור כל עובד, מעבר לשיעור ההעסקה הנקבע על פי שיעור הירידה במחזור.
העסק יגיש בקשה באמצעות טופס מקוון באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בתוספת המסמכים הנדרשים. הסוכנות תבדוק את הבקשה ותשלם את המענק ישירות לעסק.

אישור המענק האמור הינו בכפוף לאישור הכנסת.

הגמשת הזכאות למענק עידוד תעסוקה:

עובדים שהוצאו לחל"ת בחודש ספטמבר יוכלו להיספר כחלק ממצבת העובדים שנבחנת לצורך חישוב המענק ובתנאי שעבדו בחודש ספטמבר 15 ימים לפחות. כמו כן, רף השכר בגינו עובד נחשב כמזכה למענק הורד מ-3,300 ₪ ל-2,500 ₪.

הגמשת הזכאות כאמור הינה בכפוף לאישור הכנסת.

הוצאת עובדים לחל"ת בתקופת הסגר:

בעקבות הסגר וההגבלות המחמירות על הפעילות המשק לרבות סגירת חלק ממקומות העבודה, מעסיקים רבים הוציאו ועתידים להוציא עובדים לחל"ת. חלק מהעובדים הוצאו במסגרת חל"ת חוזר וחלקם הוצאו לחל"ת לראשונה. להלן הדיווח שעל המעסיק וכן כל העובד שהוצא לחל"ת לדווח-

הוצאה לחל"ת לראשונה:

דיווח של המעסיק

הדיווח יכלול שידור טופס 100 וכן שידור קובץ הפסקת עבודה הכולל סיבת הפסקת העבודה ותאריך הפסקת העבודה.

דיווח של העובד

  • על העובד להגיש תביעה לדמי אבטלה באמצעות טופס מקוון באתר של ביטוח לאומי.
  • על העובד להירשם אונליין באתר של שירות התעסוקה.
  • על העובד לוודא כי המעסיק שידר טופס 100. במידה והמעסיק לא יכול לשדר טופס 100, יש לבקש ממנו שימלא אישור על תקופת העסקה ושכר (טופס 1514). את האישור יש לצרף לתביעה או לשלוח באמצעות שירות שליחת מסמכים באתר.

הוצאה לחל"ת חוזר:

דיווח של המעסיק

הדיווח יתבצע באמצעות שידור קובץ הפסקת עבודה, שכולל את הסיבה להפסקת העבודה ואת תאריך הפסקת העבודה.

דיווח של העובד

  • על העובד לבדוק באתר הביטוח הלאומי אם המעסיק דיווח על הפסקת העבודה. אם המעסיק לא דיווח- עליו לעדכן בעצמו באתר ולשלוח למחלקת אבטלה מכתב מהמעסיק על סיום העבודה.

 

  • על העובד להירשם באתר שירות התעסוקה.

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.