⁨ריכוז עדכונים חרבות ברזל⁩

לאור המצב הביטחוני בו שרויה המדינה עקב מלחמת "חרבות ברזל" הוחלט ע"י חלק מרשויות המדינה על מתן הקלות והבהרות בנושאים שהינם רלוונטיים להמשך תפקודו של המשק בשעת חירום.
ריכזנו עבורכם במזכר זה את עיקר ההקלות וההבהרות שפורסמו בימים האחרונים.

 

הקלות של רשות המיסים

בהמשך לפרסום שהוצאנו בחוזר מיום 12.10.23, אנו מעדכנים כי רשות המיסים פרסמה
הקלות נוספות בשל מלחמת "חרבות ברזל"-
  • הקלה נוספת לעוסקים, אשר מחזור עסקאותיהם לשנת 2022 אינו עולה על 50 מיליון ₪ להגיש ולשלם את הדוח התקופתי למע"מ בלבד לחודש ספטמבר 2023 עד ליום שני, 27.11.2023 ללא חיוב הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות.
  • הארכת תוקף הקפאת הליכי גביה ואכיפה בכלל מערכי המס עד ליום 1.12.2023.
להודעה של רשות המיסים בדבר ההקלות כאמור לחצו כאן.

 

מתווה מקיף של בנק ישראל לסיוע ללקוחות בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות ברזל"

בימים האחרונים פורסם מתווה של בנק ישראל לסיוע לאוכלוסייה שנפגעה ובדגש על תושבי העוטף והדרום, כוחות הביטחון שגויסו ללחימה, אוכלוסייה שפונתה מביתה ובעלי קירבה ראשונה לאלו שקיפחו חייהם, לנעדרים ולחטופים.

המתווה כאמור הינו בנוסף לצעדים פרטניים ומגוונים שביצעו עד כה הבנקים וחברות כרטיסי האשראי בתמיכה ובעידוד של הפיקוח על הבנקים.

הפיקוח על הבנקים גיבש מתווה רוחבי להקלה על נטל האשראי והעמלות למשקי הבית והעסקים אשר מתגוררים ופועלים בטווח של 30 ק"מ מרצועת עזה, אזרחים שפונו מביתם על ידי גורם מדינתי רשמי, שגויסו למילואים בצו 8 או שהם בעלי קרבה ראשונה להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים (המעגל הראשון).
במסגרת המתווה, למעגל הראשון תינתן האפשרות לדחיית תשלומי הלוואות בשלושה מגזרי פעילות (משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי עסקי), יתרת חובה בחשבון עו"ש ועמלות. ההלוואות יידחו ללא חיוב בריבית וללא חיוב בעמלות.

ליתר לקוחות הבנקים (המעגל השני),  תינתן האפשרות לדחות את ההלוואות למשך 3-2 חודשים, כאשר התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה והתשלומים יתווספו בסוף תקופת ההלוואה.

לנוסח הודעת בנק ישראל בנוגע למתווה האמור ראו כאן.

 

הקלות לעסקים קטנים ובינוניים במסגרת הקרן להלוואות בערבות המדינה

במטרה לסייע בהתמודדות עם הקשיים התזרימיים שנובעים כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל", הודיע החשב הכללי במשרד האוצר, על שורת הקלות במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה, כלהלן:

דחיית תשלומי קרן ההלוואה (גרייס): כל עסק אשר קיבל הלוואה במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה יהיה רשאי לקבל דחייה על תשלומי קרן ההלוואה לתקופה של עד 3 חודשים, אשר במהלכה ישלם הלווה את תשלומי הריבית על ההלוואה בלבד.

התאמת בטוחות: כל עסק יהיה רשאי לבקש שחרור יחסי של הבטוחה שהועמדה כנגד ההלוואה בערבות מדינה, כך שהיא תותאם לאחוז שנקבע בהוראות הביצוע, ובלבד שבמועד הגשת הבקשה ההלוואה שולמה כסדרה.

הגשת דוחות כספיים: עסקים המבקשים להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה ואין ברשותם נכון למועד ההגשה דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, יהיו רשאים להגיש כחלופה מאזן בוחן מלא ודוחות מע"מ לשנת 2022.

כלל ההקלות המפורטות לעיל יהיו בתוקף עד ל-7 בדצמבר 2023.

הודעת החשב הכללי בדבר ההקלות ראו כאן.

 

ביטוח לאומי – אורכות והקלות בתשלום דמי ביטוח בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

בימים האחרונים פרסם הביטוח הלאומי הוראות לאורכות ולהקלות בתשלום דמי ביטוח, כלהלן:
  • לא יבוצעו עיקולים למי שלא שילם את דמי הביטוח במועד.
  • תינתן הארכה להגשת השגות ומסמכים בביקורת ניכויים עד להודעה חדשה, ובהתאם להערכות המצב הביטחוניות.
  • יבוטלו הקנסות וההצמדות לכל העצמאים שישלמו את דמי הביטוח באיחור וכן לכל המבוטחים שאינם עובדים ואמורים לשלם מקדמות עבור הרבעון האחרון.
  • למעסיקים שנמצאים 40 ק"מ מעזה ולא ישלמו את דמי הביטוח בעבור חודש ספטמבר 2023 במועד, בעקבות הלחימה, וישלמו את דמי הביטוח עד שבועיים מתום מצב החירום, יבוטלו מלוא הקנסות וההצמדות על הפיגור בתשלומים לחודש זה.
  • לגבי מעסיקים שנמצאים מעל 40 ק"מ מעזה – טרם פורסמו הוראות רשמיות.
לפרסום באתר הביטוח הלאומי ראו כאן.

 

תנאי הזכאות לתגמולי מילואים למגויסי מלחמת "חרבות ברזל"

הביטוח הלאומי משלם תגמול מילואים לכל אדם שנקרא לשירות מילואים על-פי חוק שירות ביטחון, וכן למי שנקרא לאימון על-פי חוק שירות עבודה לשעת חירום (מל"ח).
כל מבוטח ומעסיק מקבלים מהביטוח הלאומי הודעות על סכום התגמול ששולם.

לריכוז המידע הזמין בשלב זה באתר הביטוח הלאומי ראו כאן.

 

שאלות ותשובות בנוגע לזכויות עובדים בתקופת המלחמה

משרד העבודה פרסם התייחסות בנוגע לזכויות עובדים בזמן המלחמה,
לשאלות ותשובות בנושא זכויות עובדים מתוך האתר משרד העבודה, ראו כאן.

 

הסבר על זכאות עובד בחל"ת לדמי אבטלה בזמן מלחמת "חרבות ברזל"

יש לבדוק את החוקיות של ההוצאה לחל"ת ואת התנאים שבהן אפשר להוציא עובד לחל"ת, כל מקרה לגופו. עובד בחל"ת יקבל דמי אבטלה כפוף לתנאים שבחוק ובמידה והוא דורש עבודה. יש לבדוק את הוראות לשכת התעסוקה ופיקוד העורף.

העובד מגיש תביעה מקוונת משולבת של הביטוח הלאומי ולשכת התעסוקה ומאשר לביטוח הלאומי לבקש מהמעסיק טופס 100 ייעודי לגמלאות.

מעסיק שהוציא לחל"ת את העובד ביוזמת המעסיק, לתקופה של 30 יום לפחות, ישדר טופס 100 ייעודי לגמלאות על פי דרישת הביטוח הלאומי, או מיוזמתו באישור העובד, שכולל בין היתר, כדלקמן:

  1. תאריך הפסקת עבודה (תאריך הפסקת עבודה הוא יום העבודה האחרון של העובד אצל המעסיק).
  2. תאריך חזרה משוער לעבודה מעל חודש ימים.
  3. יתרת ימי חופשה.
הביטוח הלאומי הבהיר, כי האישור העקרוני של דמי האבטלה מחייב תקופת חל"ת רצופה של 30 ימים לפחות, ותשלום דמי האבטלה מתחיל לאחר ניכוי ימי החופשה.
חשוב להבהיר, שעל פי החוק כיום, אם העובד יחזור לעבוד לפני תום 30 ימי החל"ת, העובד לא יקבל דמי אבטלה.
מצ"ב קישור לתנאי הזכאות לאבטלה של האתר של ביטוח לאומי.

 

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה,

מאחלים ימים שקטים ובטוחים במהרה.

מטרת פרסום זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים ואינו מהווה ייעוץ כלשהו .