הקלות רשות המיסים עקב מלחמת ״חרבות ברזל״

לאור המצב הביטחוני בו שרויה המדינה עקב מלחמת "חרבות ברזל" הוחלט ע"י רשות המיסים על מתן מס' הקלות, כדלקמן:

הגשת דוחות תקופתיים לחודש ספטמבר 2023 במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה

מועדי הגשת הדיווח התקופתיים לחודש ספטמבר 2023 במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה יידחו לתאריך 26.10.23.

במקביל לא יוטלו קנסות בגין פיגור בהגשת דו"ח לדוחות שיוגשו עד לתאריך 23.11.23. יחד עם זאת, יחולו חיובים בגין הפרשי ריבית והצמדה עד למועד התשלום בפועל.

 

אורכות להגשת דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת 2022 על פי הסדר אורכות למייצגים

המועדים המעודכנים להגשת דוחות שנתיים לשנת 2022 יהיו כמפורט:

  • חברות – מועד ההגשה הראשון שנקבע ליום 31.10.23 יידחה ליום 30.11.23.
  • יחידים – מועד ההגשה השני שנקבע ליום 30.11.23 יידחה ליום 31.12.23.
  • הצהרות הון – הצהרות הון שהמועד להגשתן נקבע לתאריך 1.9.23 ואילך יוארך המועד להגשה עד ליום ,31.12.23 או עד למועד הגשת הדוחות לשנת 2022 בהתאם להסדר האורכות למייצגים לפי המאוחר.

 

אישורי ניכוי מס במקור

יוארך תוקפם של אישורים לגבי ניכוי מס במקור שתוקפם פג ביום 30.9.2023 ואילך עד ליום 30.11.2023.

 

דיווח על פרישה מעבודה במסגרת טופס 161 "החדש"

החובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש תידחה ליום 1.1.24.

 

אנו נמשיך לעדכן בהקלות נוספות במידה ויהיו.

 

לקריאת חוזר רשות המיסים לחצו כאן