הנחיית רשות המיסים להקלה לעניין תרומות בעת מלחמה

פורסמה הנחיית רשות המיסים להקלה לעניין תרומות בעת מלחמה. במסגרת ההקלה, עמותה/חל"צ, שיש לה אישור לפי סעיף 46, המגייסת תרומות שישמשו לסיוע במצב המלחמתי, תהיינה רשאיות להוציא לתורם קבלה המקנה לו את הזכות ליהנות מזיכוי מס לפי סעיף 46 בשל תרומתו.

לפרטי ההנחיה לחצו כאן