נדל"ן

החל משנת 2018, קיימת בפירמה מחלקת נדל"ן העוסקת באיתור, בחינה והצעה של הזדמנויות איכותיות וייחודיות להשקעה בתחום הנדל"ן בארץ ובחול, תוך מתן ליווי אישי לאורך כל שלבי תהליך הרכישה. צוות הנדל"ן המקצועי והמסור מעורה בנעשה בתחום בעולם ומעודכן בהזדמנויות השקעה במיקומים בעלי פוטנציאל רב, והוא מביא לידי ביטוי ידע מקצועי נרחב ותהליכים עסקיים יעילים. אנשי הצוות של המחלקה רואים עצמם כאנשי סוד מקצועיים ואישיים ומקפידים על ביצוע בדיקות נאותות מעמיקות ויסודיות, תוך בחינה מדוקדקת של כל הזדמנות לפני הצגתה ללקוח. כלל השירותים של המחלקה מבוצעים במטרה למזער סיכונים ולהעצים את פוטנציאל התשואה של ההשקעה לטובת הלקוח.