ביקורת

מחלקת הביקורת מספקת שירותי ביקורת וסקירה של דוחות כספיים למגוון רחב של תאגידים, ובהם שותפויות, חברות פרטיות, חברות ציבוריות וכן חברות לתועלת הציבור (חל"צ) ועמותות. כל שירותי הביקורת מתבצעים תוך עמידה בסטנדרטים המקצועיים הקפדניים ביותר הנדרשים לשם ביקורת דוחות כספיים של חברות פרטיות ציבוריות בארץ ובעולם. כלל העבודות תואמות את דרישות המוסד לסקירת עמיתים בישראל ובארה"ב של ה- PCAOB) Public Company Accounting Oversight Board).

נוסף לכך, הפירמה שלנו אף זכתה בתואר  Approved Transnational Audit Firms (ATAF)  מידי רשת Russell Bedford International, אליה אנו שייכים. בנוסף הרשת שלנו, חברה ברשת הביקורת הבינלאומית IFAC Forum of Firms, ארגון שמטרתו לקדם ולשמר סטנדרטים גבוהים של דיווח פיננסי ותהליכי ביקורת ברחבי העולם.

לצוות הביקורת שלנו ידע נרחב ומעמיק וכן ניסיון עשיר בכללי החשבונאות הישראלית, IFRS וכן בתקינה אמריקאית (US GAAP). במרוצת השנים שימשנו כרואי חשבון מבקרים של מאות תאגידים הפועלים במגוון רחב של תחומים כלכליים (תעשייה, הייטק, בנייה ויזמות, מזון, שירותים פיננסיים, קרנות גידור ועוד). רבים מגופים אלו מנהלים פעילות ענפה בזירה הבינלאומית, ובהם בין היתר, חברות ציבוריות שניירות הערך שלהן נסחרות בבורסות בישראל ובחו"ל.