הנהלת חשבונות וחשבות שכר

מחלקת הנהלת חשבונות וחשבות שכר מטפלת במגוון רחב של נושאים הקשורים בהנהלת חשבונות. מחלקה זו גם מספקת שירותי חשבות שכר לגופים זרים הפועלים בישראל וכן לחברות המבקשות להוציא את שכר הבכירים שלהן לגורם חיצוני.